Jyst Jess: Amdanaf Gymraeg

Croeso i ‘Jabber da’ Jess!’

Shwmae! Ag Chroseo i fy Mhlog: “Jabber da’ Jess”. Yn gynta, nai ddechrau gan ymddiheuro amdano’r sillafu ag treiglo yn yr ddarn ma. Fel siaradwyr ail-iaith, mae jyst sgrifennu e-bost yn Gymraeg yn tasg amhosibl i mi! OND o’n i eisio ddechrau defnyddio fy iaith mwy ag creu cynnwys Gymraeg i’r cenhedlaeth ‘Millenial’.

Bach o ‘background check’. Nes i symud i Aberystwyth pam o’n i’n chwech oed o Surrey, ar bwys Llundain. Dwi’n cofio wythnos gynta fi yn yr ysgol gynradd oedd pawb yn ddathlu penblwydd Sali Mali efo ‘Life-size’ Sal (probs jyst fam rhywun), mabolgampau ag gacen- o’n i’n meddwl bod Gymru yn blydi ffab! Oedd yr ysgol iaith gynta’ Gymraeg felly es i i Ysgol Penweddig ddau waith yr wythnos pam o’n i’n saith oed I ddysgu’r iaith. Yn anffodus, dros yr flynydda ar ol ysgol es i bron a colli’r Iaith ar ol ddim ddefnyddio e am sbel, ond diolch i cameo’s bach ar teledu Gymraeg (shout out Pryd-O-Ser ag Ddathlu 50 mlynedd of Merched Y Wawr- lejonds) ag llawer o ddyddiau ‘boozy’ rygbi yn chanu’r anthem dros peint neu phump o cwrw, nes i ffeindio fy hiraeth ag ddechrau neud ymdrech I ddefnyddio’r Iaith eto. (Fast forward i nawr ag ni’n chwerthin bois!)  

Nes i gwmpo mewn cariad efo Ffaberystwyth (neu Aberystwyth i non-Aber pobol) dros yr flynyddoedd ag ar ôl byw yn Nghaerdydd am saith mlynedd ag teithio dros y byd efo modelu, mae mynd nol i Aber am dawns yn Rummers, VK yn Yokos ag Lip Lickin’ Fried Chicken am pump o’r gloch yn yr bore dal fy syniad o noson blydi grêt! 

Plîs tanysgrifiwch i sianel YouTube i: JessDavies am mwy chontent Gymraeg.

Dilyn fi ar Twitter: _JessicaDavies

Dilyn fi ar Instagram: _JessDavies

Os mae na unrhyw syniad neu topic bydd gen ti diddordeb i mi drafod, anfon neges i mi fan hyn

Am unrhyw ymholiadau busnes plîs anfon e-bost i: jabberwithjess@gmail.com

Diolch! 

Advertisements